Ambassade van Australië
België, Luxemburg, en Missie tot de Europese Unie en NAVO

Paspoorten

Hoe dient u uw aanvraag in voor een Australisch Paspoort


Alle Australische burgers moeten hun aanvraag voor een paspoort persoonlijk indienen. Interviews voor de aanvraag van paspoorten bij de Ambassade in Brussel worden enkel op afspraak aangeboden. We kunnen geen aanvragen per post of koerier aanvaarden. Dit helpt ons om u te beschermen, door de veiligheid en integriteit van uw Australische paspoort te beschermen. Neem contact met ons op via + 32 (0) 2 286 0500 of per e-mail voor verder advies of om een afspraak te maken voor het indienen van uw aanvraag. Afspraken zijn beschikbaar van maandag tot vrijdag, van 9 u  tot 12 u. Houd er rekening mee dat de Ambassade op bepaalde feestdagen gesloten is.

Houd er rekening mee dat aanvragen voor kinderen persoonlijk moeten worden ingediend door een ouder of persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind. De ouder of persoon die de aanvraag indient, hoeft geen Australisch staatsburger te zijn, maar moet een fotografisch bewijs van zijn eigen identiteit bij de afspraak meenemen.
Als u een Australisch staatsburger bent die momenteel in België of Luxemburg woont, kunt u een online aanvraagformulier invullen en afdrukken of een leeg aanvraagformulier aanvragen.

Lees de volgende informatie zorgvuldig als u een Australisch paspoort wilt aanvragen.


Houd er rekening mee dat:

• U uw huidige of meest recente Australische paspoort moet meenemen als u er een heeft
• Vul het formulier in met zwarte balpen, binnen de vakken in BLOKLETTERS en druk af.
• Onvolledige aanvragen kunnen niet worden verwerkt.
• Handtekeningen en foto's moeten minder dan 6 maanden oud zijn.
• U moet ervoor zorgen dat uw handtekening binnen de witte vakjes wordt geplaatst. Als u dit niet doet, kan uw aanvraag ongeldig worden verklaard. Kinderen ouder dan 10 jaar moeten het aanvraagformulier ondertekenen.
• Australische foto-eisen verschillen van lokale foto-normen in België / Luxemburg.
• Plak geen foto's met nietjes of paperclips op de aanvraag, omdat dit het beeld beschadigt.
• U moet tot drie (3) weken wachten om uw nieuw paspoort te ontvangen.
• Alle ingediende documenten moeten originelen zijn, fotokopieën en / of gecertificeerde kopieën worden niet aanvaard.
• Voor PC8-aanvragers: als u in het buitenland bent geboren, geef dan uw certificaat van Australisch staatsburgerschap en uw buitenlandse geboorteakte (met een officiële vertaling in het Engels of de internationale versie uitgegeven door de Belgische of Luxemburgse autoriteiten).

Aanvraag voor kinderen:

  • De ouder die aanvraag indient moet ook identiteitsbewijs voorleggen van de niet-indienende ouder.

Algemene paspoortinformatie

Paspoort voor volwassenen aanvragen in het buitenland
Vernieuwing van een Australisch paspoort voor volwassenen
U vraagt een Australisch paspoort aan na een naamsverandering?
Aanvaardbare combinaties van identificatiedocumenten voor PC8-aanvragen voor volwassenen
Het aanvragen van een paspoort voor een kind in het buitenland
Ouderlijke toestemming voor een kind
B11-formulier - Algemene verklaring van de aanvrager van het paspoort - gebruik dit formulier alleen op verzoek van het paspoortkantoor
Foto-richtlijnen
Garantsteller

Vertalen van buitenlandse documenten

De Australische Ambassade te Brussel biedt geen vertaaldiensten aan. Ga naar de Belgian Chamber of Translators & Interpreters; Luxembourg Association of Translators & Interpreters of in Australië naar de National Accreditation Authority for Translators and Interpreters voor een lijst van gecertificeerde vertalers en tolken in deze respectievelijke landen.


Bij het verstrekken van deze namen kan noch de Australische regering, noch de Australische Ambassade te Brussel enige verantwoordelijkheid worden opgelegd voor het al of niet competent zijn van de genoemde organisaties.

Meer informatie

Aanvraagkosten paspoorten en betalingsmodaliteiten SEPTEMBER 2019

De Australische Ambassade te Brussel aanvaardt geen cashbetalingen. Alle kosten moeten worden betaald in euro op het tijdstip van de aanvraag. De Ambassade aanvaardt debetkaarten, en Visa and Mastercard kredietkaarten.

Het bedrag in euro kan op de eerste dag van elke maand worden herzien als gevolg van wisselkoersschommelingen en / of wijzigingen in de kosten die op grond van de Paspoortwet moeten worden betaald. Controleer deze gegevens nogmaals indien u tijdens een andere maand betaalt.

 

PASPOORTKOSTEN (SEPTEMBER 2019) 

AUD

EUR

VOLWASSENE 18+

293

 265

KIND (leeftijd 16 of 17)

293

  223

KIND (leeftijd 15 of jonger) 

148

  132

SENIOR  (ouder dan 75)

148

  174

PASPOORT VERVANGEN

184

  115

AANVRAGEN PASPOORT NOODGEVALLEN

184

  115

 

  • Bovenstaande paspoortkosten zijn de overzeese toeslag inbegrepen
  • De Australische Ambassade te Brussel kan geen prioritaire verwerkingsservice bieden voor paspoorten met volledige geldigheid. Zie"How long to get a passport".  
  • Bij dringende noodzaak om te reizen, kan een noodpaspoort met beperkte geldigheid worden uitgegeven. Een paspoort met volledige geldigheid kan gelijktijdig worden aangevraagd, met hetzelfde aanvraagformulier als voor het noodpaspoort..
  • Uw nieuw paspoort kan worden afgehaald op de Ambassade. Indien dit voor u onmogelijk is, worden 8 € verzendigskosten aangerekend voor aangetekende post in België en 13.00 € voor Luxemburg. De Australische Ambassade te Brussels kan geen paspoort versturen naar een locatie buiten deze landen.
  • Beschadigde paspoorten
  • Aangifte van verloren of gestolen paspoorten
  • Brochures en publicaties