Ambassade van Australië
België, Luxemburg, en Missie tot de Europese Unie en NAVO

Relaties met België

Relaties met België

 

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE RELATIES AUSTRALIE-BELGIE

Senior-level officiële contacten

De meest recente prominente officiële Australische betrokkenheid met België vond plaats in juni 2018 toen de toenmalige gouverneur-generaal, Sir Peter Cosgrove en Lady Cosgrove een staatsbezoek brachten aan België, georganiseerd door de koning en koningin van de Belgen.

Het programma van de gouverneur-generaal omvatte ontmoetingen met de voorzitters van de kamer van volksvertegenwoordigers en de senaat van het federale parlement, de gouverneurs van Namen en Brugge, en de burgemeester van Brussel. Naast Brussel bezocht hij Gembloux, Namen, Brugge, Mechelen en De Haan waar de gouverneur-generaal eregast was tijdens een speciale herdenking ter gelegenheid van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Er zijn frequente contacten tussen de twee regeringen. Onlangs ontmoette minister van Buitenlandse Zaken Payne vice-premier de Croo tijdens de Algemene Vergadering van de VN in september 2019. De voorzitter van de senaat, Senator Hon Scott Ryan, vertegenwoordigde de Australische regering bij de herdenkingen van ANZAC Day in Vlaanderen in april 2019. De Secretaris van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel, Frances Adamson, ontmoette haar Belgische tegenhanger Bruno van der Pluijm in september 2019 in Brussel.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België zal in oktober 2020 een economische missie naar Australië leiden.

Multilaterale samenwerking

Als toonbeeld van de vele gemeenschappelijke waarden tussen de twee landen, werken Australië en België nauw samen in vele internationale organisaties om wereldwijde vrede en veiligheid en respect voor mensenrechten te bevorderen, door effectief multilateralisme met de VN als centraal punt. De twee landen werken nauw samen gedurende de huidige termijn van België als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad.

Australië en België hebben in 2018 samen deelgenomen aan de VN-Mensenrechtenraad en effectief samengewerkt bij vele kwesties van gemeenschappelijk belang in de Raad. We delen een sterk engagement voor de afschaffing van de doodstraf, en Australië heeft financiële
steun verleend aan het Wereldcongres tegen de doodstraf, dat gezamenlijk werd georganiseerd door de Belgische regering en de Europese Unie in februari 2019 in Brussel.

 Australië werkt samen met de Europese Unie (EU) - inclusief met België als EU-lidstaat - in de Wereldhandelsorganisatie (WHO) waar we beide belang hechten aan een effectief internationaal, op regels gebaseerd handelssysteem.

In de regio Indo-Pacificwerkt Australië met België in de Asia-Europe Meeting (ASEM) en het ASEAN Regional Forum (ARF).

Handel, investering en economische betrekkingen

Australië en België hebben een productieve economische relatie. De handel in goederen en diensten in twee richtingen
werd gewaardeerd op 3,4 miljard australische dollar (2018). Investeringsstromen zijn sterk - België is een belangrijke investeringsbron voor Australië, met een waarde van 5,3 miljard australische dollar(2018).

Australië en de Europese Unie zijn in juni 2018 onderhandelingen gestart over een bilaterale vrijhandelsovereenkomst (FTA). Het sluiten van een uitgebreide, hoogwaardige FTA biedt kansen om onze handels- en economische banden verder te versterken.

People-to-people links

Veel sterke vriendschappen en banden tussen de bevolking en de regeringen van Australië en België zijn ontstaan ??uit de gedeelde offers van de Eerste Wereldoorlog. De Australische ambassade is er trots op de jaarlijkse ANZAC Day-herdenkingen in Vlaanderen en andere herdenkingen doorheen het jaar te ondersteunen. We zijn de inwoners van België diep dankbaar voor hun inzet om onze oorlogsdoden te eren.

 Ieder jaar bezoeken duizenden Australiërs België om hulde te brengen aan de meer dan 12.000 Australische soldaten die in de periode 1916-1918 op de velden van Vlaanderen sneuvelden. Er was een aanzienlijke toename van de herdenkingsactiviteit tijdens de ANZAC Centenary (2014-2018), die zijn hoogtepunt bereikte met het 100-jarig bestaan ??van de Slag om Polygon Wood in september 2017.

In november 2018 presenteerde de minister van Veteranenzaken de stad Ieper met exacte replica's van de leeuwenbeelden van de Menenpoort. De originele sculpturen - gegeven aan de bevolking van Australië in 1936 door de inwoners van Ieper - staan ??bij de ingang van het Australian War Memorial in Canberra.