Ambassade van Australië
België, Luxemburg, en Missie tot de Europese Unie en NAVO

Relaties met Luxemburg

Relaties met Luxemburg

RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE RELATIES AUSTRALIE-LUXEMBURG

Senior-level officiële contacten

Premier Morrison ontmoette premier Bettel tijdens herdenkingen voor het 75-jarig jubileum van de D-Day-landingen in Portsmouth in juni 2019.
Minister van Financiën Mathias Cormann ontmoette zijn Luxemburgse tegenhanger, Pierre Gramegna, in maart 2017 en de Luxemburgse Minister van Buitenlandse Zaken Jean Asselborn in september 2016.

Multilaterale samenwerking

Als toonbeeld van de vele gemeenschappelijke waarden tussen de twee landen, werken Australië en Luxemburg nauw samen in vele internationale organisaties om wereldwijde vrede en veiligheid en respect voor mensenrechten te bevorderen door effectief multilateralisme, met de VN als centraal punt.

Australië en Luxemburg werken effectief samen op vele gebieden van gemeenschappelijk belang in de VN-Mensenrechtenraad. We delen een sterk engagement voor de afschaffing van de doodstraf.

Australië werkt samen met de Europese Unie (EU) - inclusief met Luxemburg als EU-lidstaat - in de Wereldhandelsorganisatie (WHO) waar we beide belang hechten aan een effectief internationaal, op regels gebaseerd handelssysteem.

In de regio Indo-Pacific werkt Australië samen met Luxemburg in de Asia-Europe Meeting (ASEM) en het ASEAN Regional Forum (ARF)

Handel, investering en economische betrekkingen

In 2018 bedroegen de wederzijdse investeringen tussen Australië en Luxemburg bijna 1 miljard australische dollar. De handel in diensten bereikte in dezelfde periode meer dan 300 miljoen australische dollar en de wederzijdse goederenhandel bedroeg iets meer dan 85 miljoen australische dollar.

Australië en de Europese Unie hebben in juni 2018 onderhandelingen opgestart over een bilaterale vrijhandelsovereenkomst (FTA). Het sluiten van een uitgebreide, hoogwaardige FTA biedt kansen om onze handels- en economische banden verder te versterken.

People-to-people links

In 2017 is het werkvakantiearrangement Australië-Luxemburg in werking getreden, waardoor jonge Australiërs en Luxemburgers een jaar lang in elkaars land kunnen reizen en werken.