Ambassade van Australië
België, Luxemburg, en Missie tot de Europese Unie en NAVO
Bericht van de Ambassadeur 

Welkom op de website van de Australische Ambassade te Brussel. Ik hoop dat je het informatief vindt. Het is onze taak de belangen van Australië te promoten bij de Europese Unie, de NAVO en in België en Luxemburg. Tevens bieden we een aantal diensten aan Australiërs.

#Digitale diplomatie        Volg ons op:

@AusEmBrussels     AustraliainBrussels
De Ambassade bevindt zich op:
Level 7, Avenue des Arts/Kunstlaan 56, Brussels 1000
Openingsuren Ambassade
08:30 - 17:00 op weekdagen, behalve feestdagen (reispas en notariële diensten zijn enkel mogelijk maandag tot vrijdag op afspraak)

Neem voor dringende consulaire bijstand contact op met de Consulaire Alarmcentrale op +61 2 6261 3305.

 

 

   

 

 

 

Handel en investeringen

Vrijhandelsovereenkomst tussen Australië en de EU

Australië en de EU zijn gestart met de onderhandelingen voor een bilaterale vrijhandelsovereenkomst (FTA) in juni 2018. De lancering werd aangekondigd door EU-handelscommissaris Malmström tijdens haar bezoek aan Australië. Beide partijen hebben publiekelijk verwezen naar hun inzet voor het bekomen van een alomvattend en ambitieus resultaat. Een dergelijke overeenkomst kan aanzienlijke commerciële voordelen opleveren. Het zou ook een weerspiegeling zijn van het gemeenschappelijke belang van Australië en de EU in het beschermen en bevorderen van een effectieve, op regels gebaseerde orde. Tot nu toe werden vier onderhandelingsrondes gehouden, in juli en december 2018 en maart en juni 2019. Verdere rondes zijn gepland in oktober en december 2019. Neem hier contact op met het Australische FTA-onderhandelingsteam: www.dfat.gov.au

Wetenschap, onderzoek en innovatie

Australië en de Europese Commissie hielden hun 15e gezamenlijke vergadering van het Comité voor Wetenschap en Technologie op 23 juli in Canberra. De vergadering werd gezamenlijk voorgezeten door Jean-Eric Paquet, directeur-generaal van het DG Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie, en de plaatsvervangend secretaris van Australië bij het ministerie van Industrie, Innovatie en Wetenschap.

De bijeenkomst bood de Europese Commissie en Australië de gelegenheid om de cruciale rol te bespreken die wetenschap en innovatie kunnen spelen bij het aanpakken van de snel evoluerende technologische wereld samen met gemeenschappelijke mondiale sociale, mileu en economische uitdagingen. Beide landen spraken er zowel over huidige als over toekomstige samenwerkingsgebieden. Een communique zal binnenkort beschikbaar zijn.

 

Buitenlands en veiligheidsbeleid


Kaderovereenkomst tussen Australië en de EU

De Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en Australië is een instrument voor nauwere samenwerking op het gebied van buitenlands en veiligheidsbeleid. De overeenkomst werd ondertekend op 7 augustus 2017 en is op 4 oktober 2018 (provisoir, afhankelijk van de ratificatie van alle EU lidstaten) in werking getreden. Het Gemengd Comité dat werd opgericht door de Kaderovereenkomst heeft twee vergaderingen gehouden om het programma van dialoog en samenwerking naar voor te schuiven. De eerste vergadering was op 13 november in Canberra en de tweede vond plaats op 24 juni 2019 in Brussel. De verklaringen vrijgegeven na deze vergaderingen kunnen worden bekeken op: https://dfat.gov.au/news/media/Pages/media.aspx

Ontwikkeling

Op 6 februari 2019, tijdens hun laatste Ontwikkelingsdialoog te Brussel, hebben de EU en Australië gesproken over het intensificeren van hun gezamenlijke inspanningen voor een aantal ontwikkelingsgebieden. Dit was de derde ontwikkelingsdialoog en toont de hoge prioriteit aan die beide stellen voor het houden van regelmatige uitwisselingen betreft dit onderwerp. We hebben onze toewijding bevestigd aan de op regels gebaseerde orde en hebben de mogelijkheden verkend om samen te werken in de Indo-Pacific and door onze wederzijdse aanpak in het financieren van infracstructuur en verbindingen. De volgende dialoog zal tegen 2020 in Australië worden gehouden.

 

 
AUSTRALIAN BUSINESS LINKS
Austrade - Frankfurt office
Austrade - Paris office
  AUSTRALIAN GOVERNMENT NEWS LINKS
Prime Minister The Hon Malcolm Turnbull, MP
Minister for  Foreign Affairs The Hon Julie Bishop, MP
Minister for Trade, Tourism and Investment The Hon Steven Ciobo, MP 
Treasurer The Hon Scott Morrison, MP
Minister for Agriculture and Water Resources? The Hon David Littleproud, MP
Minister for Home Affairs The Hon Peter Dutton, MP
Minister for Jobs and Innovation  Senator the Hon Michaelia Cash
Department of Foreign Affairs and Trade