Ambassade van Australië
België, Luxemburg, en Missie tot de Europese Unie en NAVO

Onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek

 

ONDERWIJS

Australia Global Alumni Website

De Australische regering heeft een virtueel globaal netwerk gecreëerd voor internationale wetenschappers en fellows die in Australië hebben gestudeerd en voor Australiërs die in het buitenland hebben gestudeerd.  Blijf in contact met je vrienden, bouw en mobiliseer je professionele netwerken en vier je successen! Lees meer 

Australian Education International

Australian Education International (AEI) maakt deel uit van het Australian Government's Department of Industry, Innovation and Science. AEI-functionarissen werken in Australië en in vele delen van de wereld om de internationale betrokkenheid van Australië bij onderwijs, wetenschap en opleiding te ontwikkelen en te ondersteunen. 

Studeren in Australia 

De website Study in Australia is een officiële site van de Australische regering die informatie biedt voor internationale studenten over een breed scala aan onderwerpen die relevant zijn voor het studeren in Australië. De website is ontworpen rond de behoeften van de studenten zelf en biedt accurate, actuele informatie in een handig, mobiel en tablet-vriendelijk formaat.

Voor informatie over visa voor studeren in Australië kunt u terecht op de website van het  Department of Home Affairs .

MyUniversity website  is de online informatiedienst voor het hoger onderwijs van de Australische regering die studenten toegang biedt tot duidelijke, zinvolle en transparante informatie over de Australische hogeronderwijsinstellingen.

Studying English in Australia biedt specifieke informatie voor studenten die een Engelse taalcursus in Australië willen volgen.

De Australische regering adviseert aspirant-studenten om zich in te schrijven voor geregistreerde cursussen en bij geregistreerde instellingen die zijn geregistreerd in de staat of het territorium waar de cursus wordt aangeboden. De goedgekeurde cursussen en instellingen zijn opgenomen in het Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students (CRICOS), dat toegankelijk is op: http://cricos.education.gov.au/

 Voor meer informatie ga naar de volgende pagina's:

Contactgegevens: 

Australian Education International
Australian Embassy and Mission to the European Communities

Avenue des Arts 56, 1000 Brussels
Phone: +32 (0) 2 286 05 46
Email: [email protected]   

 

ONDERZOEK

Engagement met Europa

Europa is wereldwijd een belangrijke speler op het gebied van wetenschap en onderzoek en een strategische prioriteit voor de Australische internationale betrokkenheid bij wetenschap en onderzoek:

♦ Europa is de grootste wetenschappelijke samenwerkingspartner van Australië;
♦ Europa produceert wereldwijd een groter deel van de wetenschappelijke literatuur dan de Verenigde Staten;
♦ Sommige Europese landen (zoals Zweden, Finland en Denemarken) investeren het meest in onderzoek en ontwikkeling (als percentage van het BBP);

Horizon2020is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU ooit met bijna 80 miljard euro aan beschikbare middelen over 7 jaar (2014-2020) - naast de particuliere investeringen die dit geld zal aantrekken. Het belooft meer doorbraken, ontdekkingen en wereldprimeurs door geweldige ideeën van het laboratorium naar de markt te brengen.

In 1994 werd Australië het eerste niet-EU-land dat een Science and Technology Agreement met de EU ondertekende. Sindsdien is de samenwerking actief en gestaag toegenomen op een breed scala van onderzoeksgebieden.

Na de Overeenkomst inzake wetenschap en technologie tussen Australië en de Europese Unie kunnen Australische onderzoekers zich aansluiten bij hun europese tegenhangers en deelnemen aan onderzoeksprogramma's die door de Europese Commissie worden beheerd in het kader van het European Union’s Framework Programme. Australische onderzoekers komen niet in aanmerking voor financiering uit hoofde van het kaderprogramma, tenzij hun deelname essentieel wordt geacht voor het welslagen van een bepaald project.

De overeenkomst moedigt ook de Europese deelname aan Australische onderzoeksactiviteiten aan. Het Joint Science and Technology Cooperation Committee (JSTCC), dat bij de overeenkomst is opgericht, komt regelmatig bijeen om informatie uit te wisselen en te bespreken hoe de samenwerking op onderzoeksgebied kan worden verbeterd.

Er zijn mogelijkheden voor samenwerking tussen de EU en Australië op onderzoeksgebied in het kader van Horizon2020.

 

Het Australische Onderzoekssysteem

 Australië heeft een divers onderzoekssysteem dat onder meer het volgende omvat:

Government Departments and agencies

♦ Research Funding Agencies:
Australian Research Council
National Health & Medical Research Council

♦ Universiteiten
Universities Australia (Peak Body)
University Profiles van Australië's 39 Universiteiten

♦ Universiteitverbintenissen
Group of Eight
Australian Technology Network of Universities
Innovative Research Universities
Regional Universities Network

♦ Research/Industry Linkage Organisations:
Co-operative Research Centres
Rural Research & Development Corporations
Australasian Industrial Research Group (AIRG)

♦ Learned Academies
Australian Academy of Science
Australian Academy of Technological Sciences and Engineering
Australian Academy of the Humanities
Academy of the Social Sciences in Australia


Contact:
Tel: +32-2-286 0588/89